top of page

vr 25 mrt

|

Dynamic

Echografie in de bekkenfysiotherapie

Tijdens deze 4-daagse praktijkgerichte opleiding leert u echografie op een juiste wijze in te zetten als een bekkenfysiotherapeutische interventie. Geheel conform NVFB Standpunt - Echografie binnen de bekkenfysiotherapie. Accreditatie: KNGF (bekken register) 41, KeurmerkFysiotherapie 30.

Inschrijving is gesloten
Andere opleidingen bekijken

Tijd en locatie

25 mrt 2022 09:30 – 20 mei 2022 16:30

Dynamic, Bedrijvenpark Twente 165L, Almelo

Inhoud

De enige opleiding in Nederland geheel conform het NVFB Standpunt.

Doelgroep:

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de beschikking hebben over een eigen (geschikt) echografiesysteem (met minimaal een convex probe) in de praktijk.

Geen echografiesysteem?

Deze opleiding is een praktische opleiding waarbij oefenen in de praktijk met een geschikt echografiesysteem een vereiste is. Heeft u geen echografiesysteem dan bieden wij vanaf de start van de opleiding een huur systeem aan voor 6 maanden. Twijfelt u of uw eigen systeem geschikt is neem dan ook contact met ons op.

Doel:

na het volgen van deze opleiding kunt u echografie toepassen als:

- ondersteuning bij het bepalen van de bekken fysiotherapeutische diagnose

- bekken fysiotherapeutische interventie ter beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio

- veranderingen en progressie aan cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

Inhoud:

Dag 1 en 2 staan in het teken van praktijk met een theoretische onderbouwing waarbij er een combinatie wordt gelegd tussen praktisch scannen en o.a. palperen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de ultrasound fysica, pitfalls, hygiene en zorgvuldig

handelen. Voertaal deze 2 dagen is engels.

Tijdens dag 3 worden de huiswerkopdrachten besproken en zal er praktische herhaling zijn van lesdag 1 en 2. Daarnaast komt casuïstiek, benaderen patient en verslaglegging aan bod.

Voor dag 4 zal iedereen een eigen casuïstiek moeten inbrengen waaruit een aantal zaken besproken zullen worden. Wederom zal er geoefend worden op praktische vaardigheden en zal er worden afgesloten met een klassikale toets.

Competenties:

Ruglig plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• M. rectus abdominus, M. transversus abdominis, M. obliquus internus, M. obliquus externus en het diafragma

• Meten van de diastase M. rectus abdominus

• Blaasinhoud

• Beweging van de blaas tijdens bekkenbodem activiteit

• Beweging diafragma

Buiklig plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• M. multifidus

Lig en stand plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• Translabiaal/transperineaal voor bekkenbodemgebied (mid-sagittale vlak)

• Beweegpatroon bekkenbodem; anorectale hoek en anale sfincter

• M. levator ani

• Diafragma urogenitale

• Verzakkingen: voorste, middelste en achterste compartiment

Docenten:

- Jane Dixon, Independent Consultant Physiotherapist, Montagu House Healthcare, UK

- Judith Jesterhoudt, bekkenfysiotherapeut en eigenaar praktijk PelvicMotion

- Wilma Tempelaars, bekkenfysiotherapeut en eigenaar praktijk PelvicMotion

Data:

Vrijdag 25 maart 2022

Zaterdag 26 maart 2022

Vrijdag 22 april 2022

Vrijdag 20 mei 2022

Locatie: Trainingsruimte Dynamic te Almelo 

Tijdstip dag 1 en 2: 09:30-16:30 

Tijdstip dag 3 en 4: 10:00-14:30

Studiebelasting:

lesdagen: 23 uren

zelfstudie-uren: 20 uren (bestudering anatomie, artikelen, casuistiek voorbereiden en praktisch oefenen)

werkgroepbijeenkomsten: 12 uren (tussen de lesdagen door zullen cursisten 2x samen moeten komen om de huiswerkopdrachten samen uit te voeren en met elkaar praktisch te oefenen)

Kosten: 

€ 1.750,- per persoon

€ 1.400,- per persoon - voor praktijken die hun huidige echosysteem hebben aangeschaft bij Dynamic

Inclusief lesmateriaal en uitgebreide lunch

Accreditatie: KNGF (bekken register) 41, KeurmerkFysiotherapie 30.

Deel dit evenement

bottom of page