top of page

Najaar 2024

|

Dynamic

Echografie in de bekkenfysiotherapie

Tijdens deze 4-daagse praktijkgerichte opleiding leert u echografie op een juiste wijze in te zetten als een bekkenfysiotherapeutische interventie. Geheel conform NVFB Standpunt - Echografie binnen de bekkenfysiotherapie. Accreditatie: Bekkenfysiotherapie 45 punten

Inschrijving is gesloten
Andere opleidingen bekijken

Tijd en locatie

Najaar 2024

Dynamic, Bedrijvenpark Twente 165L, Almelo, Nederland

Inhoud

De enige opleiding in Nederland geheel conform het NVFB Standpunt - echografie in de bekkenfysiotherapie.

Doelgroep:

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die bij voorkeur beschikking hebben over een eigen (geschikt) echografiesysteem (met minimaal een convex probe) in de praktijk.

Geen echografiesysteem?

Deze opleiding is een praktische opleiding waarbij oefenen in de praktijk met een geschikt echografiesysteem belangrijk is. Heeft u geen echografiesysteem dan bieden wij vanaf de start van de opleiding een huur systeem aan voor 6 maanden. Twijfelt u of uw eigen systeem geschikt is neem dan ook contact met ons op.

Doel:

na het volgen van deze opleiding kunt u echografie toepassen als:

- ondersteuning bij het bepalen van de bekken fysiotherapeutische diagnose

- bekken fysiotherapeutische interventie ter beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio

- veranderingen en progressie aan cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

Inhoud:

Dag 1 en 2 staan in het teken van praktijk met een theoretische onderbouwing waarbij er een combinatie wordt gelegd tussen praktisch scannen en o.a. palperen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de ultrasound fysica, pitfalls, hygiene en zorgvuldig handelen.

Tijdens dag 3 worden de huiswerkopdrachten besproken en zal er praktische herhaling zijn van lesdag 1 en 2 gericht op functioneel scannen/klinisch redeneren. Daarnaast komt casuïstiek, benaderen patiënt en verslaglegging aan bod.  Voor dag 4 zal iedereen een eigen casuïstiek inbrengen waaruit een aantal zaken besproken zullen worden. Wederom zal er veel gewerkt worden aan praktische vaardigheden en zal er worden afgesloten met een klassikale toets.

Competenties:

Ruglig plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• M. rectus abdominus, M. transversus abdominis, M. obliquus internus, M. obliquus externus en het diafragma

• Meten van de diastase M. rectus abdominus

• Blaasinhoud

• Beweging van de blaas tijdens bekkenbodem activiteit

• Beweging diafragma

Buiklig plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• M. multifidus

Lig en stand plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• Translabiaal/transperineaal voor bekkenbodemgebied (mid-sagittale vlak)

• Beweegpatroon bekkenbodem; anorectale hoek en anale sfincter

• M. levator ani

• Diafragma urogenitale

• Verzakkingen: voorste, middelste en achterste compartiment

Docenten:

- Jane Dixon, Independent Consultant Physiotherapist, Montagu House Healthcare, UK

- Judith Jesterhoudt, bekkenfysiotherapeut en eigenaar praktijk PelvicMotion

- Wilma Tempelaars, bekkenfysiotherapeut en eigenaar praktijk PelvicMotion

Data:

Data worden binnenkort bekend gemaakt. Als u uw inschrijving plaats dan zullen wij u als eerste op de hoogte brengen. Bij akkoord zullen wij uw inschrijving definitief maken.

Locatie: Dynamic Trainingsruimte te Almelo 

Tijdstip dag 1 en 2: 09:30-16:30 

Tijdstip dag 3 en 4: 10:00-14:30

Studiebelasting:

lesdagen: 23 uren

zelfstudie-uren: stageperiode, bestudering anatomie, artikelen, casuistiek voorbereiden en praktisch oefenen

Kosten: 

€ 1.795,- per persoon

€ 1.450,- per persoon - voor praktijken die hun huidige echosysteem hebben aangeschaft bij Dynamic

Inclusief lesmateriaal en uitgebreide lunch

Accreditatie: Bekkenfysiotherapie 45 punten

Deel dit evenement

bottom of page