vr 16 apr. | Dynamic

Echografie in de bekkenfysiotherapie

Inschrijving is gesloten

Tijd en locatie

16 apr. 09:30 – 02 jul. 14:30
Dynamic, Bedrijvenpark Twente 165L, Almelo

Inhoud

Doelgroep:

Geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die de beschikking hebben over een eigen (geschikt) echografiesysteem (met minimaal een convex probe) in de praktijk.

Doel:

na het volgen van deze opleiding kunt u echografie toepassen als:

- ondersteuning bij het bepalen van de bekken fysiotherapeutische diagnose

- bekken fysiotherapeutische interventie ter beoordeling van het functioneren van de bekkenbodem en de bekkenregio

- veranderingen en progressie aan cliënt te tonen ten behoeve van transparantie en therapietrouw

Inhoud:

Dag 1 en 2 staan in het teken van praktijk met een theoretische onderbouwing waarbij er een combinatie wordt gelegd tussen praktisch scannen en o.a. palperen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de ultrasound fysica, pitfalls, hygiene en zorgvuldig

handelen. Voertaal deze 2 dagen is engels.

Tijdens dag 3 worden de huiswerkopdrachten besproken en zal er praktische herhaling zijn van lesdag 1 en 2. Daarnaast komt casuïstiek, benaderen patient en verslaglegging aan bod.

Voor dag 4 zal iedereen een eigen casuïstiek moeten inbrengen waaruit een aantal zaken besproken zullen worden. Wederom zal er geoefend worden op praktische vaardigheden en zal er worden afgesloten met een klassikale toets.

Competenties:

Ruglig plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• M. rectus abdominus, m. transversus abdominis, m. obliquus internus, m. obliquus externus en het diafragma

• Meten van de diastase m. rectus abdominus

• Blaasinhoud

• Beweging van de blaas tijdens bekkenbodem activiteit

• Beweging diafragma

Buiklig plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• M. multifidus

Lig en stand plaatsbepaling en interpreteren van activiteit:

• Translabiaal/perineaal voor bekkenbodemgebied (mid-sagittale vlak)

• Beweegpatroon bekkenbodem; anorectale hoek, anale sfincter

• M. levator ani

• Diafragma urogenitale

• Verzakkingen: voorste-, middelste- en achterste compartiment

Docenten:

- Jane Dixon, Independent Consultant Physiotherapist, Montagu House Healthcare, UK

- Judith Jesterhoudt, bekkenfysiotherapeut en eigenaar praktijk PelvicMotion

- Wilma Tempelaars, bekkenfysiotherapeut en eigenaar praktijk PelvicMotion

Data:

Vrijdag 16 april 2021

Zaterdag 17 april 2021 

Vrijdag 21 mei 2021

Vrijdag 2 juli 2021

Locatie: Trainingsruimte Dynamic te Almelo 

Tijdstipdag 1 en 2: 09:30-16:30 

Tijdstip dag 3 en 4: 10:00-14:30

Studiebelasting:

lesdagen: 23 uren

zelfstudie-uren: 20 uren (bestudering anatomie, artikelen, casuistiek voorbereiden en praktisch oefenen)

werkgroepbijeenkomsten: 12 uren (tussen de lesdagen door zullen cursisten 2x samen moeten komen om de huiswerkopdrachten samen uit te voeren en met elkaar praktisch te oefenen)

Geen echografiesysteem?

Deze opleiding is een praktische opleiding waarbij oefenen op een geschikt eigen echografiesysteem een vereiste is. Heeft u geen eigen echografiesysteem dan bieden wij vanaf de start van de opleiding een huur systeem aan voor 6 maanden. Twijfelt u of uw eigen systeem geschikt is neem dan ook contact met ons op.

Kosten: 

€ 1.750,- per persoon

€ 1.400,- per persoon - voor praktijken die hun huidige echosysteem hebben aangeschaft bij Dynamic

Inclusief lesmateriaal en uitgebreide lunch

Accreditatie: KNGF (bekken register) 41, KeurmerkFysiotherapie 30.