top of page

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Wij hechten veel waarde aan het bieden van kwaliteit. Na iedere door ons gegeven opleidingen, verzoeken wij u dan ook feedback te geven op de door ons gegeven scholing. Hierdoor stelt u ons en onze docenten, in staat cursussen te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten op uw behoeften.

Mocht u dan ook zaken tegenkomen, die niet voldoen aan uw verwachtingen of behoeften, dan vernemen wij dit graag. Slechts dan stelt u ons ook in staat, samen met u, te zoeken naar een oplossing.

Uw klacht zal dan behandeld worden volgens onderstaande procedure.

Klachtverantwoordelijke

 

De door UltrasoundinFocus aangewezene die de klacht behandelt: Petra Massink, directeur Dynamic

 

Klachten
- Klachten kunnen schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden bij Ultrasound in Focus;
- Alle klachten dienen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld;
- De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke. De klachtverantwoordelijke bevestigt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk aan de klager dat de klacht in behandeling is genomen;
- Indien de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, nadere informatie nodig heeft, dan wordt deze informatie bij de klager, docent of andere betrokkenen opgevraagd;
- De klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan wordt de klager geïnformeerd over de voortgang van de procedure;
- De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van het dossier contact met de klager op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via elektronische weg geschieden;
- Na afronding van de klacht ontvangt de klager in ieder geval een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure;
- Mocht er na de uitspraak geen overeenstemming bereikt zijn, dan kunnen partijen gebruik maken van de geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Uitspraak zal dan voor beide partijen bindend zin;
- De dossiers betreffende ingediende klachten worden minimaal 24 maanden na datum indiening bewaard.

 

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
- Klachten van cursisten van UltrasoundinFocus binnen een redelijke termijn af te handelen;
- Klachten worden vertrouwelijk behandeld;
- Oorzaken van klachten van opdrachtgevers van UltrasoundinFocus vast te stellen en te analyseren, om zo de kwaliteit van de dienstverlening van UltrasoundinFocus te verbeteren;
- Behoud en verbetering van de relatie met de opdrachtgever van UltrasoundinFocus door een juiste en constructieve afhandeling van de klacht.

bottom of page